Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

Cookie og privatlivspolitik

PriceRunner PrisMatch


Salgs- og leveringsbetingelser pr. 30-03-2017

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra NextBuy - Blåkjærsvej 10 - 7000 Fredericia, CVR nr. 36 29 02 93, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og NextBuy, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.


Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver du de(n) vare(r), som er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Fortrydelsesret
Du kan i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde købet. Dette forudsætter, at du senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget bestillingen, meddeler os at købet fortrydes. Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre. Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.
Hel eller delvis fortrydelse af et køb kan gøres ved at fremsende standardformularen for fortrydelse, som er vedhæftet din ordrebekræftelse eller udfylde denne online på dette link. Herefter skal varerne returneres til os senest 14 dage efter meddelelsen om fortrydelse er afsendt. 

Varens stand ved returnering.
Ved produkter til intim brug bortfalder fortrydelsesrettet, hvis forseglingen/emballagen brydes - dette sker af hygiejniske årsager og i overensstemmelse med Lov om forbrugeraftaler §18.
For vare, som ikke er til intim brug (fx batterier, kalendere, tøj etc.) gælder de almindelige regler om værdiforringelse, hvor du hæfter for forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi
Salgsværdien for vare til intimbrug, formindskes med 100% såfremt emballagen har været åbnet og/eller plomberingen/folie er brudt.

Udgiften til fragt i f.m. udnyttelse af fortrydelsesretten afholdes af dig. Tilbageførsel af penge vil ske senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om returnering. Dog kan tilbagebetalingen tilbageholdes indtil varen er returneret, eller køber har fremlagt dokumentation for, at varen er sendt retur. Er der ligeledes en konkret formodning om værdiforringelse ved returvaren, kan refunderingen ligeledes afvente modtagelsen af returvaren. Tilbageførsel af penge vil altid ske til det betalingskort som blev benyttet i forbindelse med bestillingen.

Vores retur adresse er: NextBuy, Blåkjærsvej 10, 7000 Fredericia. Omkostninger ved returnering påhviler køber. NextBuy modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

I henhold til lov om forbrugeraftaler, skal du kunne bevise, at du har sendt en udtrykkelig meddelelse om, at du vil fortryde købet, bevise at varen er returneret samt betale returforsendelsen. Du har således ansvaret for forsendelsen, hvis du sender denne retur. Er varen således beskadiget i f.m. returneringen eller har forseglingen været brudt på intimprodukter, vil der være sket en værdiforringelse som du hæfter for. Det anbefales altid at tilbagesende forsendelser som pakke via Post Danmark, da du herved kan bevise at varen er returneret samt eventuelle skader/bortkomst derved kan dækkes af Post Danmark.

Undlader du at afhente din pakke eller nægter du modtagelse af pakken, skal du sende en udtrykkelig meddelelse om, at du vil fortryde købet samt betale returforsendelsen. Du er forpligtet til at afholde udgiften for returneringen jf. Lov om forbrugeraftaler. Post Danmark gebyr for håndtering af en ikke afhentet/modtaget pakke (customer return) vil blive modregnet i returbeløbet inden refundering. Gebyret er 69 kr. inkl. moms og dækker Post Danmarks gebyr for at returnere en ikke afhentet/nægtet modtaget pakke forsøgt leveret i Danmark. Beløbet er uafhængig af hvilken leveringsform der oprindeligt blev valgt.

Ved pakker forsøgt leveret til lande uden for Danmark, er Post Danmarks gebyr identisk med den fragtpris som blev betalt ved bestillingen. Beløbet modregnes i returbeløbet inden refunderingen udføres.

Klageadgang 
Hvis du er utilfreds med en vare skal du rette henvendelse til kundeservice@nextbuy.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning i fællesskab kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. Det kan ske online på Forbrugerklagenævnets webside www.forbrug.dk, hvor du også kan læse kravene for at kunne klage. Du kan ligeledes kontakte Forbrugerklagenævnet på adressen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby eller på telefon 4171 5000. 
Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage på EU's klageportal skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@nextbuy.dk.


Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte du herudover ønske yderligere rådgivning fra vores side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

Leveringstidspunkt og transport
NextBuy betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl, herunder eventuelt angivet Flexleverings placering, Modtagerflex placering eller på udleveringsstedet. NextBuy sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Bortkomst efter forsendelsen er leveret til Flexleverings placering eller Modtagerflex placeringen dækkes ikke.

Forsendelse af pakker sker med Post Danmark. Normal leveringstid for lagervare er 1 - 3 hverdage (mandag - fredag). Skulle der være ændringer til leveringstiden på bestilte vare, vil du blive kontaktet m.h.p. at aftale ny leveringstid eller ophævelse af købet. Du er berettiget til på ethvert tidspunkt at annullere bestillingen inden afsendelsen har fundet sted.

Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til dig ved modtagelsen af pakken herunder ved aflevering på Flexleverings placeringen, Modtagerflex placeringen eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den fremsendte faktura, skal du reklamere inden for rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

Reklamationspligt ved fejl og mangler
For at påberåbe at vare lider af fejl eller mangler, skal du anmelde fejlen eller manglen til os inden for rimelig tid, efter fejlen er opdaget - dette værende senest 2 måneder efter fejlen er opdaget. Du skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Vi har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre der kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at du selv har været skyld i fejlen, eller med mindre der er tale om en vare med en forventet levetid på under 6 måneder.

Mangelansvar
NextBuy mangelsansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan du stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller få et passende afslag i prisen. NextBuy kan dog, hvis du vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.

Ansvarsbegrænsning
NextBuy påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Produktansvar
NextBuy er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Pris og betaling
I vores netbutik kan du betale med Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB, VisaElectron og American Express samt via MobilePay.
Der betales det til enhver tid gældende betalingsgebyr for brug af kredit- og debetkort. Der betales ikke betalingsgebyr for betaling med Dankort. Der betales betalingsgebyr for håndtering af betaling via bankoverførsel.
Desuden tilbydes muligheden for at indgå en ekstern afbetalingsordning med firmaet ViaBill. Denne aftale indgås mellem forbrugeren og ViaBill og er således udenfor NextBuy's forretningsområde.Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer, og herefter falder den rente-og gebyrfrie månedsydelse hver den 20. i måneden.  Aftalen om betaling hos ViaBill bortfalder, når et køb fortrydes, jf. forbrugeraftalelovens § 26. For fuldstændig information om ViaBills vilkår og betingelser for køb, klik her: www.ViaBill.com/kredit
ViaBill gennemgår og vurderer oplysningerne angivet af forbrugeren, og ved berettigede anledninger udveksler ViaBill oplysningerne med andre kreditoplysningsbureauer (kreditcheck). Hvis resultatet af kreditchecket ikke er tilfredsstillende, kan ViaBill nægte kunden at benytte denne betalingsform og henvise til andre betalingsformer. ViaBill finansierer køb op til 2.000 kr. Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesloven (persondataloven) og videregives ikke til tredjemand med henblik på marketingsformål.  For yderligere information om ViaBill besøg www.ViaBill.com. Her kan du også læse mere om ViaBills beskyttelse af personoplysninger.

Alle priser i netbutikken er angivet inklusiv moms. Når du har foretaget en bestilling vil du efter købets afslutning, modtage en ordrebekræftelse som sendes til den af dig oplyste mailadresse. Betalingen for bestillingen trækkes først fra dit betalingskort, når bestillingen bliver afsendt.

Registrering af oplysninger
Når der afgives en bestilling i vores netbutik, benyttes de angivne oplysninger således: Adresseinformation: Bruges til forsendelesformål i forbindelse leveringen af din bestilling.
E-mail: Bruges til at kontakte dig i forbindelse med behandling af bestillingen - eksempelvis ved problemer, fremsendelse af ordrebekræftelse, faktura og track and trace beskeder.
Mobilnummer: Hvis oplyst, benytter Post Danmark dette til fremsendelse af Track and Trace beskeder omkring leveringen af din pakke.

Vi sender ikke uopfordrede e-mails ud. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til dig, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores i vores netbutik. Du kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvorledes dette kan ske.
Når du køber hos os registreres din IP-adresse og købstidspunktet hos Nets, Teller eller ViaBill, som er vores leverandør af betalingsløsningen. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort samt chikane bestillinger.
Har du købt en vare hos os har vi ifølge SKAT/regnskabsloven pligt til at opbevare regnskabsinformationer i minimum 5 år.Cookie og privatlivspolitik pr. 01-04-2015

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet, der anvendesmens du handler i butikken
  • Trafikmåling, så vi ved hvordan vores kunder benytter vores butik

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
NextBuy
Blåkjærsvej 10
7000 Fredericia
Email: kundeservice@4ushop.dk

Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Sessions cookies slettes så snart købet i butikken afsluttes - alternativt når browseren lukkes. Sessions cookies har som standard en levetid på 20 minutter.
Almindelige cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvordan vores butik benyttes.
Sessions cookies anvendes til at styre forbindelsen mellem kunden og indkøbskurven

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Personoplysninger:
Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos NextBuy, skal du rette henvendelse på kundeservice@4ushop.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger bruges til regnskab og dokumentation når du køber en vare i vores butik. Regnskabsbilag med personoplysninger opbevares efter de til enhver tid gældende skatteregler. Aktuelt skal bilagsmateriale jf. Skat gemmes i 5 år.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen ud for titlen. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Pricerunner PrisMatch betingelser pr. 01-01-2017

Nedenstående Pricerunner PrisMatch betingelser gælder for alle leverancer fra NextBuy - Blåkjærsvej 10 - 7000 Fredericia. - CVR nr. 36 29 02 93, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og NextBuy, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere. Pricerunner PrisMatch betingelserne gælder fra og med 1. januar 2017.

De bedste og billigste priser på sexlegetøj

Se hvordan du altid kan få markedets laveste priser. Vi giver dig naturligvis de bedste priser på sexlegetøj, glidecreme, film og andet erotisk udstyr. Vores prissammenligning tager udgangspunkt i de priser som de førende, inden for erotik og sexlegetøj på internettet, tilbyder. Den nemmeste måde at sammenligne disse er på pricerunner.dk, hvorfor vi kalder vores service for Pricerunner PrisMatch. Da vores butikker har et stort udvalg af sexlegetøj er det desværre ikke alle varer, som vi har kunne finde prissammenligninger på, men uanset hvad får du stadig dit sexlegetøj til lavpris hos os. Skulle du alligevel finde en vare billigere pricerunner.dk har vi indført Pricerunner PrisMatch på alle produkter i vores butikker - gælder dog ikke på fragt- og forsendelsesomkostningerne som i forvejen er blandt de billigste på markedet. Læs iøvrigt om vilkår og betingelser nedenfor.
 
Vilkår og krav
For at Pricerunner PrisMatch kan træde i kraft er der nogle få betingelser som skal være opfyldt. Pricerunner PrisMatch gælder for et identisk produkt. Pricerunner PrisMatch gælder kun for produkter som sælges gennem internet butikker, hvor virksomheden fysisk er placeret i Danmark og underlagt dansk lovgivning - det er et krav at den pågældende butik er momsregistreret og har et gyldigt CVR-nummer på internet siden som dokumentation. Pricerunner PrisMatch gælder for priser fundet på identistiske produkter på prissammenligningssitet pricerunner.dk. Det er ligeledes et krav at den pågældende butik overholder de til enhver tid gældende regler vedr. nethandel - herunder, men ikke begrænset hertil, fortrydelsesret og rettigheder for forbrugeren ved returnering af produkter. Pricerunner PrisMatch gælder ikke for produkter som er omfattet af specielle salgsformer som udsalg, tilbud, ophørsudsalg, slagtilbud og lignende salgsformer. Pricerunner PrisMatch gælder ikke for fragt- og forsendelsesomkostningerne. Det er at krav at den lavere pris i konkurrentens internet butik skal kunne opnåes og være frit tilgængelig for alle kunder, uden at tilkøbe medlemsskab, være medlem af bonusklub eller lignende ordninger som kræver at kunden er registreret eller har andre udgifter eller gebyrer i den forbindelse. Prismatch skal udnyttes ved gennemførsel af bestillingen.

Sådan gør du
Du kan i forbindelse med din bestilling i vores online butik udfylde vores notat felt, som du finder i forbindelse med indtastning af kundeoplysningerne. I feltet indsætter du et eller flere links til de produkter på pricerunner.dk, hvor du har fundet produktet/-erne til en lavere pris. Du gennemfører herefter bestillingen, betaler den fulde pris og når vi har godkendt dit krav om udnyttelse af Pricerunner PrisMatch vil din samlede pris blive sat ned med den pågældende difference mellem vores pris og konkurrentens pris. Godkender vi ikke dit krav, fremsender vi dokumentation derfor og du kan herefter naturligvis vælge at annullerer din bestilling. Har du betalt med betalingskort vil du, selvom du har godkendt et større beløb, kun blive trukket det oprindelige beløb minus den difference der måtte være.

Det får du
Hvad får du så ud af at udnytte Pricerunner PrisMatch ? Når du udnytter Pricerunner PrisMatch sikrer du dig at du køber varen til den laveste pris som du har kunne finde på pricerunner.dk og dermed formodenlig på det danske marked, da pricerunner.dk omfatter stort set alle vores konkurrenter. Samtidig får du glæde af at kunne bestille andet billigt sexlegetøj og udnytte vores gratis levering. Vores efterfølgende kundeservice er også et godt argument for at bestille sexlegetøj til markedets laveste priser i vores butikker. Samtidig med udnyttelsen af Pricerunner PrisMatch gør det, at du handler i en af vores Internet butikker, at du opnår et af markedets laveste fragtomkostninger - med mulighed for gratis levering. Skulle du have spørgsmål til Pricerunner PrisMatch, kan du naturligvis altid kontakte vores kundeservice.